jjdp.net
当前位置:首页 >> 以“阻”字开头的四字成语有哪些? >>

以“阻”字开头的四字成语有哪些?

只有阻山带河 成语解释:靠山环河.指形势险要.读音:zǔ shān dài hé 出处:东汉班固《汉书项籍传》:“关中阻山带河,四塞之地.” 白话释义:关中形势险要,四境皆有天险,可作屏障的地方.扩展资料 近义词:迫在眉睫、火烧眉毛1

阻山带河 [zǔ shān dài hé] [释义] 靠山环河.指形势险要.【出处】: 《汉书项籍传》:“秦民失望.于是韩生说羽曰:'关中阻山带河,四塞之地,肥饶,可都以伯.'”

阻山带河 靠山环河.指形势险要. 险阻艰难 险阻:危险和障碍.前进道路上的困难、危险和障碍. 推三阻四 找各种借口推托、阻挠. 千推万阻 推:推拖.阻:阻拦.多次推拖阻拦.形容百般推辞、拒绝. 关山阻隔 关隘山岭阻挡隔绝.形容路途艰难,往来不易. 负阻不宾 犹言负固不服. 畅行无阻 毫无阻碍地通行或通过 七推八阻 比喻有意为难. 艰难险阻 前进道路上的困难、危险和障碍. 风雨无阻 不受刮风下雨的阻碍.指预先约好的事情,一定按期进行. 畅通无阻 毫无阻碍地通行或通过. 东拦西阻 指极力阻拦

阻山带河 【读音】zǔ shān dài hé【释义】靠山环河.指形势险要.

以德服人、以儆效尤、以邻为壑、以德报怨、以身作则、以人为镜、以逸待劳、以讹传讹、以小见大、以点带面、以暴易暴、以偏概全、以直报怨、以牙还牙、以貌取人、以柔克刚、以己度人、以毒攻毒、以人为鉴、以蠡测海、以眼还眼、以退为进、以古为镜、以身试法、以意逆志、以卵击石、以此类推、以一当十、以夷制夷、以观后效

艰难险阻,风雨无阻,畅通无阻,通行无阻,安忍阻兵,负隅依阻,七推八阻,乱离多阻,关山阻隔,千推万阻,东推西阻,兵疲意阻,

和气生财 指待人和善能招财进宝 和而不唱 赞同别人的意见,不坚持自己的说法. 和而不同 和:和睦;同:苟同.和睦地相处,但不随便附和. 和光同尘 和、同:混合.和光:混合各种光彩;同尘:与尘俗相同.指不露锋芒,与世无争的消极

1、公忠体国2、公事公办3、公之于众4、公听并观5、公尔忘私1、公忠体国 拼音:[ gōng zhōng tǐ guó ]解释:指尽忠为国.出处:郭沫若《奴隶制时代〈侈靡篇〉的研究》:“办外交的人有私心是不行的,一定要用公忠体国的有才能的人,

四字开头的成语: 四书五经 四海一家 四面楚歌 复 四大皆空 四海为家 四平八稳 四通八达 四面八方 四海升制平 四分五裂 四马攒蹄 四体不勤 四脚朝天 四肢百骸 四海承风 四战之地2113 四时八节 四时充美 四方辐辏 四方之志 四清六活

共挽鹿车、共为唇齿 、共枝别干 、共贯同条 、共商国是1. 共挽鹿车 拼音: gòng wǎn lù chē 解释: 挽:拉;鹿车:古时的一种小车.旧时称赞夫妻同心,安贫乐道. 2.共为唇齿 拼音: gòng wéi chún chǐ 解释: 比喻互相辅助. 3.共枝别干 拼音: gòng zhī bié gàn 解释: 比喻一个教师传授下来的但又各人自成一派. 4.共贯同条 拼音: gòng guàn tóng tiáo 解释: 【解释】串在同一钱串上,长在同一枝条上.比喻脉络连贯,事理相通. 5.共商国是 拼音: gòng shāng guó shì 解释: 国是:国事;国家的大政方针.共同商量国家的政策和方针.

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jjdp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com